דיני נזיקין

המשרד, מייצג תובעים, כנגד חברות ביטוח וביטוח לאומי בתביעות בגין מקרים כגון תאונת דרכים ותאונת עבודה.

 

המשרד מתמחה בטיפול בתביעות פיצויים עבור נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה, לרבות טיפול בפגיעות אנושות ורב מערכתיות קשות, החלקה במדרכות פגומות, רשלנות מעבידים, תביעות בביטוח לאומי, ייצוג נפגעי תאונות עבודה ונכות כללית, ניידות ושירותים מיוחדים בכל רחבי הארץ.

 

המשרד מתמחה בזכויות של נפגעי תאונות דרכים, נפגעי תאונות עבודה, נפגעי פעולות איבה, נפגעים הזכאים לפי חוק המוסד לביטוח לאומי וחוק הנכים תגמולים ושיקום של משרד הביטחון.